Over The Filigree Embassy


Hedendaags filigrein van Nederlandse bodem
Hedendaags filigrein Maja Houtman, Bobelo Kaptilo, object, 2013 Foto: Maja Houtman┬ę

The Filigree Embassy is de eerste Nederlandse 'open source' website over een van de oudste en meest gespecialiseerde metaal-versieringtechnieken: filigrein. Filigreinkennis dreigt uit te sterven in Nederland. Deze website beoogt de beschikbare kennis in Nederland toegankelijker te maken en opnieuw onder de aandacht te brengen van makers, kunstenaars, ontwerpers en geïnteresseerden. Deze website is gelanceerd in augustus 2022 en zal de komende jaren verder worden aangevuld en uitgebreid. TFE heeft dit kunnen realiseren door middel van een startsubsidie van Het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie.